Şeyh Cemil Nardalı Konağı Restorasyonu Uygulama İşi

Şeyh Cemil Nardalı Konağının gerek özgün özelliklerinin yeniden ortaya çıkarılması ve yaşatılması, gerekse yapısal sorunlarının giderilmesi ve işlevsellik kazanması için geliştirilen restorasyon müdahaleleri toplam beş ana başlık altında tamamlanmıştır.

- Yapı malzemeleri ve mimari elemanlara yönelik müdahaleler yapılmıştır. (sağlıklaştırma)

- Yapının mevcut bünyesinde meydana gelmiş yapısal sorunlar giderilmiştir. (yeniden inşa)

- Mevcut nem ve su sorunları kaldırılmıştır.

- Özgün malzemelerin sağlamlaştırılarak korunmasına yönelik müdahaleler yapılmıştır. (konservasyon)

- Yapının kullanımı (işlevi) ile ilgili müdahaleler aslına sadık kalınarak müze işlevi kazandırılmıştır.

 • seyhcemil-01
 • seyhcemil-02
 • seyhcemil-03
 • seyhcemil-04
 • seyhcemil-05
 • seyhcemil-06
 • seyhcemil-07
 • seyhcemil-08
 • seyhcemil-09
 • seyhcemil-10
 • seyhcemil-11
 • seyhcemil-12
 • seyhcemil-13
 • seyhcemil-14
 • seyhcemil-15
 • seyhcemil-16
 • seyhcemil-17
 • seyhcemil-18
 • seyhcemil-19
 • seyhcemil-20
 • seyhcemil-21
 • seyhcemil-22
 • seyhcemil-23
 • seyhcemil-24
 • seyhcemil-25
 • seyhcemil-26
 • seyhcemil-27
 • seyhcemil-28
 • seyhcemil-29
 • seyhcemil-30
 • seyhcemil-31
 • seyhcemil-32
 • seyhcemil-33
 • seyhcemil-34
 • seyhcemil-35
 • seyhcemil-36
 • seyhcemil-37
 • seyhcemil-38
 • seyhcemil-39
 • seyhcemil-40
 • seyhcemil-41
 • seyhcemil-42
 • seyhcemil-43
 • seyhcemil-44
 • seyhcemil-45
 • seyhcemil-46
 • seyhcemil-47
 • seyhcemil-48
 • seyhcemil-49